Raporlarda İyi Uygulama Örneği Olarak Ulusal Staj Programı

06 Haziran 2023 Salı

 

Doğrulanmış

#UlusalStajProgramı 2023 Türkiye Ekonomik İnceleme Raporu ve OECD Dijital Devlet İncelemesi Türkiye Raporu’nda sağladığı fırsat eşitliği ve liyakati temin eden yetkinlik bazlı değerleme yöntemi ile iyi uygulama örneği olarak yayımlanmıştır. 

Detaylı bilgi:  www.cbiko.gov.tr/uluslararasi-isbirlikleri