Erasmus İçin Öneriler

#SözUçarYazıKalır
Erasmus için öneriler – Uluslararası İlişkiler Ofisi İş Birliği
1) Bize biraz Erasmus+ nedir, kimler faydalanabilir bahsedebilir misiniz?
 • Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.
 • Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilir.
2) Her yıl ne kadar öğrenci Erasmus programından faydalanabiliyor ve kaç üniversite ile anlaşma imzalanıyor?
 • Her yıl Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe doğrultusunda faydalanacak öğrenci sayısı belirleniyor. Şu an 14 farklı Avrupa ülkesi ile 32 üniversite ve 63 bölüm olarak  anlaşmamız bulunmaktadır.
3) Öğrenciler Erasmus+ programına başvuru yapmadan önce neler yapmalılar? Bir dil sınavına girmeleri gerekiyor mu?
 • Öncelikle Eraamus Koordinatörlüği duyurularını takip etmelidir. http://erasmus.tarsus.edu.tr/
 • Başvuruda bulunacak öğrencilerin; başvuru ilan metnine girip başvuru ön koşullarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmelidir.
 • Başvurusu kontrol edildikten sonra kabul edilen öğrenciler Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavına girmesi gerekmektedir.
4) Erasmusa başvuru için herhangi bir ortalama gerekiyor mu?
 • Öğrencilerin seçiminde taban puan olarak önlisans/lisans için 2.20/4, yüksek lisans ve doktora için 2,5/4 ağırlıklı not ortalamasının olması gerekmektedir.
5) Erasmus başvuruları ne zaman yapılmaktadır?
 • İlgili akademik yılda I.dönem transkriptleri oluştuktan sonra Ocak-Şubat tarihleri arasında yapılmaktadır.
6) Erasmus’un öğrencilerimize faydalarından bahseder misiniz?
 • Erasmus Programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.
7) Erasmus tercihi yaparken öncelikli tercih önerileriniz var mı?
 • En önemlisi, gidilecek üniversiteyle ders uyumunun olması gerekmektedir.
8) Burs imkanlarından da bahseder misiniz?
 • Programa katılan öğrenciler her ay, ülkeye göre (2021 Proje dönemine göre) 450, 600 ve 750 Euro olarak değişen Erasmus hibesi alıyor. Erasmus öğrencileri, bütün prosedürleri tamamladıktan sonra yurtdışına çıkmadan önce almaları gereken hibenin %80'nı almaktadırlar. Geriye kalan %20'lik kısmını ise döndükten sonra almaktadır.
9) Ders denkliği nasıl oluyor? Alınamayan dersler daha sonra mı telafi ediliyor?
 • Karşı kurumda 30 AKTS lik ders alır ve alınamayan dersleri döndüğünde kendi kurumunda alabilir.
10) Öğrenim hareketliliği nedir biraz bahsedebilir misiniz?
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir (veya iki) dönemini, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.
11) Öğrenci hareketliliği içerisinde staj hareketliliği de var. Ondan da biraz bahsedebilir misiniz?
 • Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.
12) Öğrenciler staj yapacakları yeri kendileri mi ayarlıyor?
 • Evet, öğrencilerin kendisi ayarlıyor. Staj hareketliliğine başvuruda Kabul Mektubu olmayan öğrenciler başvurup hak kazandıktan sonra 15 Haziran’a kadar bize Kabul Mektubunu getirmesi gerekmektedir.
13) Öğrenim Hareketliliği için bir süre sınırlaması mevcut mu?
 • Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus İkili Anlaşması belirler. 3 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez.
14) Üniversiteden mezun olan bir kişi staj hareketliliği programına dahil olabiliyor mu?
 • Staj Hareketliliği’nde mezun olduktan sonraki 12 ay içinde hareketlilikten faydalanabilmeniz için son sınıf öğrencisi olarak mezun olmadan önce başvurunuzu yapmış ve seçilmiş olmanız gerekmektedir.
15) Erasnus+ Hareketliliğinden doktora öğrencileri nasıl faydalanabilir?
Öğrenim Hareketliliği
Kısa dönem öğrenim hareketliliği: 5-30 gün (sanal faaliyet eklenebilir ve karma hareketliliğe çevrilebilir)
 Uzun dönem öğrenim hareketliliği: asgari süre 2 ay
Staj Hareketliliği
Kısa dönem staj hareketliliği: 5-30 gün (sanal faaliyet eklenebilir ve karma hareketliliğe çevrilebilir)
Uzun dönem staj hareketliliği: asgari süre 2 ay
Karma Hareketlilik
·         Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurt dışındaki her türlü öğrenim ve staj faaliyeti karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir.
·         Fiziksel + sanal hareketlilik olarak gerçekleşir.
·         Akademik çalışma alanlarından veya katılıma yönelik imkânsızlıklardan dolayı, uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliğine katılamayan öğrenciler zorunlu sanal bileşeni olan bir kısa-dönem fiziksel hareketliliğe katılabilirler.
·         Her tür karma hareketlilik 5-30 günlük fiziki hareketlilik+ sanal bileşenden oluşur.  Doktora hareketliliği karma hareketlilik olarak gerçekleştirildiğinde AKTS tanımlama zorunluluğu bulunmamaktadır.