Birim Komisyon Üyeleri

Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zehra YILDIZ
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY
Üye : Öğr. Gör. Sefa KAYA