Birim Komisyon Üyeleri

Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY
Üye : Arş. Gör. Dr. Emin DEMİR
Üye : Öğr. Gör. Sefa KAYA