Yönetim

 
 
 
 
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zehra YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi FATMA ZEHRA YILDIZ
KOORDİNATÖR YARDIMCISI
 
 
 
Arş. Gör. EMİN DEMİR

Arş. Gör. EMİN DEMİR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ


Arş. Gör. İPEK GÜRSOY

Arş. Gör. İPEK GÜRSOY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 


Arş. Gör. Seda GÜRAY

Arş. Gör. SEDA GÜRAY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ