Temel Değerler

Millilik
Standart
Erişilebilirlik
Geliştirme
İş birliği ve Ortaklık
Bütünlük
Şeffaflık