Birim Komisyon Üyeleri

Başkan : Dr. Öğr. Üyesi NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN
Üye : Doç. Dr. SİNEM EYÜBOĞLU
Üye : Doç. Dr. İREM ERSÖZ KAYA